Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Category Archives: Zdrowie

Uklad ruchowy

Wszystkie receptory układu ruchowego należą do wolno adaptujących się mechanoreceptorów. Utworzone są one z zakończeń neuronów czuciowych wyposażonych w dodatkowe twory tkankowe.Wrzecionko mięśniowe jest zbudowane z przekształconych włókien mięśniowych (włókna intrafuzalne) otoczonych torebką łączno tkankową, która oddziela wrzecionko od pozostałych włókien mięśnia (ekstrafuzalnych). Ha jednym końcu torebka ta przyczepia się do ścięgien, a na drugim do tkanki łącznej otaczającej włókna mięśniowe. Do wnętrza torebki wnikają czuciowe zakończenia nerwowe oplatające włókna intrafuzalne w postaci pierścieniowo spiralnej (zakończenia pierwotne) lub nieregularnej, zwanej też „wiązkami kwiatów” (zakończeniawtórne). Włókna intrafuzalne są też unerwione przez rdzeniowe motoneu rony gamma, dzięki czemu stopień ich napięcia i podatność na rozciąganie mogą być regulowane. Wzrost rozciągnięcia włókien intrafuzalnych, przebiegający z rozciągnięciem całego mięśnia (włókien ekstrafuzalnych), pobudza czuciowe i Impuls ten jest przekazywany nerwem rdzeniowym do jąder ruchowych rdzenia i wyższych pięter układu nerwowego. W wielu narządach ciała człowieka oraz wyspecjalizowanych polach recepcyjnych występuje w receptorach tam zawartych rejestracja zmiany wewnętrznego, bezpośredniego środowiska. Informacja ta jest wykorzystywana przez mechanizmy homeostatyczne. Bodźcami tego czucia są wpływy mechaniczne szeroko rozumiane, wpływy chemiczne i osmotyczne.

Uklad krazenia

W układzie krążenia zwiększa przewodnictwo w mięśniu sercowym, zwiększa pojemność minutową i objętość skurczową serca, rozszerza naczynia wieńcowe i tętniczki krążenia dużego (zmniejszenie oporu obwodowego krążenia); Hamuje perystaltykę jelit oraz wydzielania soku żołądkowego i trzustkowego, pobudza wydzielanie żółci i soku jelitowego.Wydzielanie insuliny jest pobudzane zwiększaniem glukozy i innych monosacharydów we krwi, zwiększeniem wolnych kwasów tłuszczowych, aminokwasów oraz metabolitów cyklu kwasów trójkąrboksylowych (Krebsa). Przyspiesza wydzielanie insuliny także zwiększona produkcja GH, glikokortykoidów, adrenaliny, glukagonu oraz sekretyny i cholecystokininy przewodu pokarmowego.Insulina powoduje w przemianach węglowodanowych intensyfikację syntezy glikogenu w wątrobie z równoczesnym hamowaniem glukoneogenezy. Glukoza w wątrobie jest także zamieniana pod wpływem insuliny na kwasy tłuszczowe i odkładana w postaci tłuszczu zapasowego w tkankach. Ułatwia przechodzenie glukozy przez głonę komórkową i uaktywnia enzymy, prowadząc do jej zużycia w komórce (wpływ na przepuszczalność błony komórkowej nie występuje w wątrobie, jelitach, nerce i komórkach nerwowych). Zwiększa wychwytywanie przez komórki wolnych aminokwasów, pobudza syntezę BHA i biosyntezę białek. Somatostatyna wytwarzana przez komórki D trzustki jest identyczna ze somatoetatyną podwzgórzową i ma podobne działanie hamujące hormon wzrostowy (GH).

Mediatory

Położone są w jamach ciała lub ścianach narządów. Często w splotach tych występują komórki nerwowe, tworząc, zwoje autonomiczne. Największym z nich jest splot słoneczny, który unerwia wegetatywnie prawie wszystkie narządy jamy brzusznej. Głównym zadaniem autonomicznego układu nerwowego jest utrzymanie stałego środowiska wewnętrznego (homeostazy). Układ ten funkcjonuje poza świadomością człowieka, jest jednak silnie zintegrowany z pozostałą częścią układu nerwowego. Jest on utworzony przez struktury zawarte w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Czynnościowo dzieli się na układ przywspółczulny (parasympatyczny) i współczulny (sympatyczny).W obrębie każdej części autonomicznego układu nerwowego występują neurony przedzwojowe i zazwojowe. Ciała neuronów przedzwojowych są położone centralnie, a neuronów zazwojowych obwodowo, w zwojach układu autonomicznego. Z wyjątkiem przed zwojowych włókien części współ czulnej włókna układu autonomicznego są nie zmielizowane, tym. samym przewodzą wolniej pobudzenie .Podstawowym ośrodkiem integrującym działanie układu przywspółczuł nego i współczulnego z resztą układu nerwowego jest podwzgórze. 0środki autonomiczne są położone także w pniu mózgu i rdzeniu kręgowym. Jako najważniejsze z ośrodków autonomicznychwymienia się:Kora móżdżku jest zbudowana z trzech warstw. W warstwie zewnętrznej, drobinowej, występują komórki gwiaździste i koszyczkowe, dendry ty komórek gruszkowa tych (Purkinjego) i liczne wypustki innych komórek. Środkowa warstwa, zwojowa, jest zbudowana z komórek gruszkowa tych. Warstwa wewnętrzna, ziarnista, jest utworzona z komorek ziarnistych oraz wielu włókien wchodzących i wychodzących z kory móżdżku.
Impulsy przekazywane do mózgu docierają do komórek ziarnistych , a stąd do komórek koszyczkowych warstwy drobinowej Z komórek koszyczkowych impulsy są przekazywane do komórek gruszkowatych. Część impulsów jest przekazywana drogami dośrodkowymi bezpośrednio do komórek gruszkowatych. Z warstwy zwojowej impulsy są przekazywane do jąder móżdżku, skąd drogami odmóżdżkowymi dochodzą do wzgórza, jądraczerwiennego, układu siatkowatego, jąder przedsionkowych i oliwek. Móżdżek uczestniczy w regulacji i koordynacji napięć mięśniowych. Steruje zwłaszcza ruchami związanymi z utrzymaniem postawy i pozycji ciała. Międzymózgowie leży do przodu od śródmózgowia i jest przykryte z boków i od góry przez półkule mózgu (kresomózgowie). Składa się z grzbietowo położonego wzgórza przechodzącego do tyłu w zawzgórze. Brzusznie znajduje się podwzgórze łączące się w tylnej części z niskowzgórzem. Międzymózgowie tworzy dolną część bocznej ściany komory III, która od góry jest ograniczona sklepieniem kresemózgowia.
Mediatory układu autonomicznego oddziałują na procesy wewnątrzkomórkowe poprzez receptor błonowy i drugi przekaźnik. Obie części układu są względem siebie nastawione antagonistycznie. Bezpośrednim antagonizmem nazywa się działanie obu części układu autonomicznego na dany narząd poprzez należące do tego układu włókna. 0 antagonizmie pośrednim mówi się wówczas, gdy dany narząd (funkcja) jest sterowany przez dwa inne narządy, z których każdy jest unerwiony przez jedną z części układu autonomicznego .
Rdzeń kręgowy jest otoczony oponami i leży w kanale kręgowym kręgosłupa. W rozwoju osobniczym kręgosłup zwiększa swoją długość szybciej niż rdzeń kręgowy, co powoduje, że dolna część kanału kręgowego zawiera tylko włókna wychodzące z rdzenia. Włókna te, jako nerwy rdzeniowe , przechodzą przez odpowiadający danemu neuromerowi otwór między kręgami. Na przebiegu długości rdzenia występuje zgrubienie szyjne i lędźwiowe. Wewnątrz rdzenia znajduje się kanał centralny wypełniony płynem mózgowordzeniowym i przechodzącym w części głowowej w układ komór mózgowych. Na przekroju poprzecznym wyróżnia się centralnie położoną istotę szarą i otaczającą ją obwodowe istotę białą. W rysunku istoty szarej wyróżnia się rogi przednie, tylne oraz w części piersiowej rygi boczne. W części środkowej istota szara otacza kanał centralny spoidłem przednim i tylnym. Istota biała tworzy 3 parzyste sznury leżące między rogami przednie, tylne i bocznej Sznury przednie są rozdzielone w linii środkowej szczeliną przednią, a sznury tylne bruzdą tylną

Opinie o lekarzach w internecie

image Każdy, kto nie jest pewny, do jakiego lekarza specjalisty się udać, może znaleźć w internecie opinie o lekarzach. Na takiej liście znajdują się lekarze z różnych dziedzin, jednak jeżeli interesuje nas konkretne miasto oraz specjalizacja, wystarczy wpisać lekarze dermatolodzy Warszawa lub lekarz ginekolog Poznań, a na pewno wyskoczą interesujące nas wyniki, które pomogą znaleźć dobrego specjalistę. Każdy chce mieć możliwość dobrego leczenia, zwłaszcza jeżeli udaje się na prywatną wizytę. Lekarze cenią swoją pracę, a skoro już trzeba zapłacić, warto mieć pewność, że będzie to warte zachodu. Lekarz dermatolog Warszawa przyjmuje pacjentów z różnymi schorzeniami i dolegliwościami skórnymi. Mogą oni liczyć na jego fachową pomoc, ponieważ każdą sprawę dokładnie bada i stara się stwierdzić, co spowodowało dane schorzenie. W razie potrzeby zleca badania alergiczne. Zajmuje się również usuwaniem kurzajek oraz sprawdzaniem znamion i blizn, które mogą okazać się groźne dla zdrowia. Dobry dermatolog może cieszyć się dobrą opinią, gdy rzetelnie wykonuje swoją pracę.