Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Category Archives: Medycyna

Efekt metaboliczny

Oprócz efektów metabolicznych adrenalina wywołuje skurcz małych tętnic i tętniczek, podwyższając opór obwodowy krążenia, ciśnienie tętnicze. W mięśniach, wątrobie i w krążeniu wieńcowym działanie adrenaliny prowadzi do rozszerzenia tętniczek. Ponadto rozluźnia mięśnie gładkie ścian przeprzewodu pokarmowego, oskrzeli, pecberaa moczowego i moczowodów, z równoczesnym zwiększeniem napięcia zwieraczy tych narządach. Ha mięsień sercowy działa pobudzająco, przyspieszając akcję skurczową. Noradrenalina wykazuje podobne działanie jak adrenalina, lecz ogranicza się głównie do naczyń krwionośnych. Na inne narządy i tkanki wpływa słabo. Na serce nie wykazuje działania. Wzrost oporów krążeniowych po noradrenalinie może jednak z czasem powodować zwolnienie, akcji skurczowej serca. ziałalność kory nadnercza podlega kontroli ACTH przysadki, który wzmaga w niej zawartość cholesterolu i przyspiesza sterydogenezę. Hormony kory nadnercza dzielą się na mineralokortykoidy, wytwarzane w strefie kłębkowatej, glikokertykoidy ze strefy pasmowa tej oraz hormony płciowe (w niewielkich ilościach) syntetyzowane w strefie siatkowatej. Wszystkie te hormony powstają ze wspólnej substancji wyjściowej, jaką jest cholesterol. ajważniejszym przedstawicielem mineralekortykeidów jest a i d os t e r o n. Jego uwalnianie wzmaga się pod wpływem wzrostu we krwi angiotenzyny II, podwyższeniu jonów wapnia i obniżeniu jonów sodu w płynach tkankowych oraz pod wpływem zmniejszania objętości krwi i płynu zewnątrzkomórkowego.

Blaszka rdzenia

Z komorą III łączą się dwie komory boczne półkul mózgowych i wodociąg mózgu.Wzgórze jest wypełnione niemal w całości istotą szarą, która tworzy szereg jąder oddzielonych od siebie pasmami istoty białej. Ta ostatnia jest nazywana blaszką rdzenną wewnętrzną i leży w obrębie wzgórza, oraz zewnętrzną, pokrywającą Jego boczne powierzchnie. Między odnogami blaszki wewnętrznej a zgrupowano jądra przednia wzgórza, przyśrodkowo od blaszki wewnętrznej są położone jądra przyśrodkowe, a pomiędzy blaszką wewnętrzną i zewnętrzną jądra boczne. W tylnej części wzgórza znajdują się jądra ciał kolankowatych i skupisko istoty szarej zwane poduszką . zgórze jest podstacją integrującoprzekaźhikową dla impulsów nerwowych zdążających do kory mózgu. Swoista projekcja z jąder wzgórza jest przekazywana poprzez tzw. promienistości wzgórzowe, których włókna przechodzą .przez pasmo istoty białej (torebka wewnętrzna) oddzielające wzgórze od Jąder podstawy kresomózgowia. adwzgórze tworzą połączone z poduszką uzdeczka i szyszynka. Stanowi ono jeden z ośrodków wegetatywnych związanych z układem limbicznym i podwzgórzem. Szyszynka pełni funkcję gruczołu hormonalnego. odwzgórze jest od przodu odgraniczone skrzyżowaniem nerwów wzrokowych, a od tyłu ciałami suteczkowatymi. Tuż za skrzyżowaniem wzrokowym podwzgórze uwypukla się w kierunku brzusznym jako guz popielaty, od którego odchodzi lejek. Na lejku jest zawieszona przysadka mózgowa.

Ochrona mózgu

Czaszka człowieka stanowi naturalną ochronę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. U człowieka czaszka składa się z mózgoczaszki, która odpowiada za okrywanie mózgowia i narządów zmysłów, takich jak wzrok, dotyk, słuch, smak, węch i równowaga. Wiadomo, że jakby któryś z tych zmysłów nie był zabezpieczony, to od razu byłyby widoczne tego skutki. Czaszka, bardzo często widywana jest w zestawach pomoce dydaktyczne dla przedszkoli i dzieli się także na twarzoczaszkę, kiedyś nazywaną trzewioczaszką, która odpowiada za rusztowanie kostne dla przedniej części przewodu pokarmowego i oddechowego. Oczywiście mózgoczaszka i twarzoczaszka dzielą się na inne kości. Mózgoczaszka składa się z kości czołowej, ciemieniowej, która u noworodków jest bardzo delikatna, potylicznej, klinowej i skroniowej. Trzewioczaszka składa się z kości czaszki twarzowej, z kosteczek słuchowych, nosowych itp. Czaszka zbudowana jest z wielu elementów, są one jednak niezbędne do tego aby człowiek mógł prawidłowo funkcjonować. Każdy, nawet najmniejszy uraz czaszki jest dla człowieka szczególnie niebezpieczny.

Nerwy

XII nerw pod językowy unerwia mięśnie języka oraz niektóre mięśnie krtani, umożliwiając ruchową akcję połykania i mówienia. eurony, których wypustki tworzą częścią czuciową nerwów czaszkowych, są położone w zwojach leżących poza ośrodkowym układem nerwowym. Są one analogiczne do zwojów międzykręgowych nerwów rdzeniowych. Włókna czuciowe zdążają do jąder czuciowych. Neurony nerwów ruchowych leżą w jądrach ruchowych mózgowia. Włókna spełniające funkcję wydzielniczą trzewnoczuciową i trzewnoruchową wychodzą z neuronów układu autonomicznego . erwy rdzeniowe zawierają włókna czuciowe, ruchowe i wegetatywne (przywspółczulne lub współczulne). Unerwiają zgodnie z zasadami metamerii (odcinkowej, segmentalnej budowy) kończyny i poszczególne rejony tułowia. Nerw rdzeniowy łączy się z rdzeniem kręgowym dwoma korzonkami grzbietowym (czuciowym) i brzusznym (ruchowym). Wśród nerwów rdzeniowych wyróżnia się 8 par szyjnych, 12 par piersiowych, 5 par lędźwiowych, 5 par krzyżowych i 1 parę guziczną (ogonową).