Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Category Archives: Choroby

Rdzeń

Serwy rdzeniowe (a wyjątkiem piersiowych) tworzą sploty, w których kilka nerwów łączy się, wymieniając między sobą włókna. Ze splotów wychodzą nerwy narządowe do różnych okolic ciała. Unerwiające narządy wewnętrzne (trzewia) są nazywane trzewnymi, a unerwiające powłoki skórne i narząd ruchu somatycznym. ecjalnym rodzajem splotów nerwowych są sploty mieszane (amfoteryczne) współczulno przywspółczulne. Czaszka człowieka stanowi naturalną ochronę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. U człowieka czaszka składa się z mózgoczaszki, która odpowiada za okrywanie mózgowia i narządów zmysłów, takich jak wzrok, dotyk, słuch, smak, węch i równowaga. Wiadomo, że jakby któryś z tych zmysłów nie był zabezpieczony, to od razu byłyby widoczne tego skutki. Czaszka, bardzo często widywana jest w zestawach pomoce dydaktyczne dla przedszkoli i dzieli się także na twarzoczaszkę, kiedyś nazywaną trzewioczaszką, która odpowiada za rusztowanie kostne dla przedniej części przewodu pokarmowego i oddechowego. Oczywiście mózgoczaszka i twarzoczaszka dzielą się na inne kości. Mózgoczaszka składa się z kości czołowej, ciemieniowej, która u noworodków jest bardzo delikatna, potylicznej, klinowej i skroniowej. Trzewioczaszka składa się z kości czaszki twarzowej, z kosteczek słuchowych, nosowych itp. Czaszka zbudowana jest z wielu elementów, są one jednak niezbędne do tego aby człowiek mógł prawidłowo funkcjonować. Każdy, nawet najmniejszy uraz czaszki jest dla człowieka szczególnie niebezpieczny.

Aldosteron

Główną rolą aldosteronu jest regulacja stężenia Na+ i K+, a tym samym utrzymanie w prawidłowych granicach ciśnienia osnotycznego i objętości płynów zewnątrzkomórkowych. Dokonywane jest to poprzez zwiększenie wchłaniania zwrotnego w cewkach nerkowych Na+ i wydalania K+. Aldosteron zwiększa także wchłanianie zwrotne sodu w komórkach potowych, ślinowych i w jelitach. Wzrost objętości krwi w nadmiarze aldosteronu może prowadzić do zwiększenia objętości skurczowej serca i wzrostu ciśnienia tętniczego. Kortyzen jest najważniejszym przedstawicielem glikokortykoidów. Jego główną rolą jest aktywacja procesów glukoneegenezy, W tym celu zwiększa transport aminokwasów de wątroby, pobudza syntezę enzymów, a w odniesieniu do aminokwasów glukegennych pobudza ich przekształcenie w glukozę. W przemianie tłuszczowej powoduje mobilizację wolnych kwasów tłuszczowych i ich przemianę w procesach energetycznych. Działa przeciwzapalnie między innymi poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn (przekrwienie w miejscu zapalenia) i hamowanie ozy unika przenikania (hialuronidazy). Zmniejsza nadwrażliwość na substancje uczulające, hamując uwalniania histaminy i obniżając syntezę immunoglobulin. Zwiększa także wrażliwość naczyń krwionośnych i serca na działanie katecholamin (adrenaliny, noradrenaliny). n dr o geny i estrogeny są wytwarzane w korze nadnerczy w niewielkich ilościach i mają działanie tkankowe podobne do działania hormonów płciowych wytwarzanych w gonadach.

Układ nerwowy

Przestrzeniami wewnątrz układu nerwowego są kanał centralny rdzenia kręgowego, komora czwarta położona między rdzeniem przedłużonym, mostem i móżdżkiem, wodociąg, przebiegający przez śródmózgowie, komora trzecia nad międzymózgowiem oraz dwie komory boczne w półkulach mózgu. Czaszka człowieka stanowi naturalną ochronę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. U człowieka czaszka składa się z mózgoczaszki, która odpowiada za okrywanie mózgowia i narządów zmysłów, takich jak wzrok, dotyk, słuch, smak, węch i równowaga. Wiadomo, że jakby któryś z tych zmysłów nie był zabezpieczony, to od razu byłyby widoczne tego skutki. Czaszka, bardzo często widywana jest w zestawach pomoce dydaktyczne dla przedszkoli i dzieli się także na twarzoczaszkę, kiedyś nazywaną trzewioczaszką, która odpowiada za rusztowanie kostne dla przedniej części przewodu pokarmowego i oddechowego. Oczywiście mózgoczaszka i twarzoczaszka dzielą się na inne kości. Mózgoczaszka składa się z kości czołowej, ciemieniowej, która u noworodków jest bardzo delikatna, potylicznej, klinowej i skroniowej. Trzewioczaszka składa się z kości czaszki twarzowej, z kosteczek słuchowych, nosowych itp. Czaszka zbudowana jest z wielu elementów, są one jednak niezbędne do tego aby człowiek mógł prawidłowo funkcjonować. Każdy, nawet najmniejszy uraz czaszki jest dla człowieka szczególnie niebezpieczny.

Odksztalcenia blony

Miejsce odkształceń błony podstawnej odpowiada za wysokość odbieranego dźwięku, natomiast amplituda odkształceń odpowiada za natężenie dźwięku.Pobudzenie powstałe w komórkach rzęsa tych jest przekazywane na kontaktujące się z nimi komórki zwoju ślimakowego, których wypustki tworzą ślimakową część nerwu statyoznoałuchowego. Nerwem tym informacja słuchowa jest i przekazywana do jąder ślimakowych mostu. Narząd równowagi, umieszczony w błędniku ucha wewnętrznego, składa się z trzech prostopadłych względem siebie kanałów półkolistych, rozszerzających się w miejscu styku w bańki, oraz s połączonych Wnętrze tego układu jest wypełnione endolimfą.Włoskowe komórki receptorowe (komórki rzęsate) są umieszczone w bańkach kanałów półkolistych oraz w plamkach woreczka i łagiewki. Włoski komórek receptorowych są zlepione substancją galaretowatą, która w bańkach tworzy osklepek, a w plamkach woreczka i łagiewki błonę kamyczkową. Błona ta zawiera grudki fosforanów i węglanów wapnia (kamyczki błędnikowe).Przyspieszenie działające na głowę powoduje bezwładnościowy, ruch endolimfy i przez wpływ na rzęski odkształcenie komórek receptorowych. To z kolei generuje potencjał pobudzeniowy tych komórek. Kanały półkoliste odbierają przyspieszenia kątowe, natomiast woreczek i łagiewka reagują na przyspieszanie liniowe, w tym przyspieszenie ziemskie. Informacje z receptorów równowagi są odbierane przez wypustki komórek zwoju przedsionkowego i następnie częścią przedsionkową