Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Category Archives: Choroby

Adrenalina

Adrenalina jest hormonem ułatwiającym wykorzystanie substancji energetycznych w przemianach. Powoduje rozkład glikogenu w wątrobie, podwyższa poziom cukru we krwi, wzmaga hydrolizę trójgliceryd ów (tłuszczów) i podwyższa poziom wolnych kwasów tłuszczowych. Jest antagonistą insuliny, której uwalnianie hamuje. Czaszka człowieka stanowi naturalną ochronę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. U człowieka czaszka składa się z mózgoczaszki, która odpowiada za okrywanie mózgowia i narządów zmysłów, takich jak wzrok, dotyk, słuch, smak, węch i równowaga. Wiadomo, że jakby któryś z tych zmysłów nie był zabezpieczony, to od razu byłyby widoczne tego skutki. Czaszka, bardzo często widywana jest w zestawach pomoce dydaktyczne dla przedszkoli i dzieli się także na twarzoczaszkę, kiedyś nazywaną trzewioczaszką, która odpowiada za rusztowanie kostne dla przedniej części przewodu pokarmowego i oddechowego. Oczywiście mózgoczaszka i twarzoczaszka dzielą się na inne kości. Mózgoczaszka składa się z kości czołowej, ciemieniowej, która u noworodków jest bardzo delikatna, potylicznej, klinowej i skroniowej. Trzewioczaszka składa się z kości czaszki twarzowej, z kosteczek słuchowych, nosowych itp. Czaszka zbudowana jest z wielu elementów, są one jednak niezbędne do tego aby człowiek mógł prawidłowo funkcjonować. Każdy, nawet najmniejszy uraz czaszki jest dla człowieka szczególnie niebezpieczny.

Hormony

Czynność układu hormonalnego podlega regulacji nerwowej, hormonalnej i metabolicznej. Regulacja nerwowa jest dokonywana poprzez układ nerwowy autonomiczny unerwiający gruczoły włóknami wydzielniczymi. Czaszka człowieka stanowi naturalną ochronę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. U człowieka czaszka składa się z mózgoczaszki, która odpowiada za okrywanie mózgowia i narządów zmysłów, takich jak wzrok, dotyk, słuch, smak, węch i równowaga. Wiadomo, że jakby któryś z tych zmysłów nie był zabezpieczony, to od razu byłyby widoczne tego skutki. Czaszka, bardzo często widywana jest w zestawach pomoce dydaktyczne dla przedszkoli i dzieli się także na twarzoczaszkę, kiedyś nazywaną trzewioczaszką, która odpowiada za rusztowanie kostne dla przedniej części przewodu pokarmowego i oddechowego. Oczywiście mózgoczaszka i twarzoczaszka dzielą się na inne kości. Mózgoczaszka składa się z kości czołowej, ciemieniowej, która u noworodków jest bardzo delikatna, potylicznej, klinowej i skroniowej. Trzewioczaszka składa się z kości czaszki twarzowej, z kosteczek słuchowych, nosowych itp. Czaszka zbudowana jest z wielu elementów, są one jednak niezbędne do tego aby człowiek mógł prawidłowo funkcjonować. Każdy, nawet najmniejszy uraz czaszki jest dla człowieka szczególnie niebezpieczny.

Budowa czaszki

Od strony grzbietowej znajduje się blaszka czworacza z czterema wzgórkami czworaczymi (dwa przednie i dwa tylne). We wnętrzu śródmózgowia leżą ponadto jądra czerwienne, istota czarna, jądra nerwu okoruchowego i 17 bloczkowego oraz twór siatkowaty (przedłużenie; z rdzenia przedłużonego i mostu). Z jąder nerwów czaszkowych wychodzą odpowiednie nerwy przez dół międzykonarowy, z grzbietowej powierzchni śródmózgowie,śródmózgowie zawiera w swoim wnętrzu wodociąg, który jest kanałem łączącym komorę IV z komorą III. Przez tę część pnia mózgu przebiegają wszystkie drogi do środkowe zmierzające do wyższych pięter” mózgowia, Należą tu także pęczek grzbietowy i pęczek brzuszny łączące układ siatkowaty z podwzgórzem i układem limbicznym. Bo głównych dróg odśrodkowych, które przebiegają przez śródmózgowie, należą drogi korowordzeni owe , korowo jądrowe i korowo mostowe, a także drogi rozpoczynające się w jądrach czerwiennych i ciałach czworaczych.Móżdżek, leżący nad pniem mózgu, składa się z dwóch półkul i leżącego pod nimi robaka. Ze śródmózgowiem łączy się on konarami przednimi (ramiona łączące), z mostem konarami środkowymi (ramiona mostu), a z rdzeniem przedłużonym konarami dolnymi (ciała powrózkowat).Najstarsza część móżdżku (kłaczek, grudka i czopek) jest połączona z jądrami przedsionkowymi mostu. Część młodsza (przykłaczek, piramida i płat przedni) odbiera impulsy z rdzenia kręgowego. Najmłodsza, największa u człowieka część (płat środkowy) łączy się z korą. mózgu poprzez jądra mostu. W obrębie móżdżku znajdują się jądra, z których 3 leżą w półkulach (zębate, czopowate i kulkowate), w robaku (jądro wierzchu).

Ludzka mowa

Czaszka człowieka stanowi naturalną ochronę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. U człowieka czaszka składa się z mózgoczaszki, która odpowiada za okrywanie mózgowia i narządów zmysłów, takich jak wzrok, dotyk, słuch, smak, węch i równowaga. Wiadomo, że jakby któryś z tych zmysłów nie był zabezpieczony, to od razu byłyby widoczne tego skutki. Czaszka, bardzo często widywana jest w zestawach pomoce dydaktyczne dla przedszkoli i dzieli się także na twarzoczaszkę, kiedyś nazywaną trzewioczaszką, która odpowiada za rusztowanie kostne dla przedniej części przewodu pokarmowego i oddechowego. Oczywiście mózgoczaszka i twarzoczaszka dzielą się na inne kości. Mózgoczaszka składa się z kości czołowej, ciemieniowej, która u noworodków jest bardzo delikatna, potylicznej, klinowej i skroniowej. Trzewioczaszka składa się z kości czaszki twarzowej, z kosteczek słuchowych, nosowych itp. Czaszka zbudowana jest z wielu elementów, są one jednak niezbędne do tego aby człowiek mógł prawidłowo funkcjonować. Każdy, nawet najmniejszy uraz czaszki jest dla człowieka szczególnie niebezpieczny.