Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Category Archives: Bez kategorii

Osrodek mowy

Nadrzędny ośrodek mowy leży w polu styku akroniowociemieniowopotylicznego. Ośrodek ten poprzez wzgórze (poduszka) i przypuszczalnie poprzez włókna kojarzeniowe Istoty białej półkul koordynuje ozynność innych, podporządkowanych mu ośrodków mowy. Są nimi ośrodek artykulacyjny mowy i ośrodek ruchów pisarskich ręki, leżące przed zakrętem przedśrodkowym. Istnieje także powiązanie z ośrodkami czuciowymi mowy, tj. słuchowym mowy i wzrokowym mowy, leżące odpowiednio w płacie skroniowym i potylicznym .

Półkule mózgu są pokryte przez korę, w której wyróżnia «ię 6 warstw. Licząc od powierzchni, są to?

1) warstwa drobinowa, ułożona z dużej liczby włókien nerwowych o przeważnie poziomym przebiegu oraz komórki glebowe i nieliczne komórki nerwowej
2)    warstwa ziarnista, zewnętrzna, zawierająca gęsto ułożone komórki nerwowe, których, neuryty nie wychodzą poza obręb istoty szarej;
3)    warstwa piramidowa zewnętrzna, w której dominują luźno rozmieszczone komórki piramid owe o aksonach zstępujących do istoty białej .
4) warstwa ziarnista wewnętrzna, o gęsto rozmieszczonych komórkach nerwowych, których neuryty rozgałęziają się w obrębie istoty szarej;
5)    warstwa piramidowa wewnętrzna, zawierająca luźne rozmieszczone komórki piranidowe; część z nich to komórki olbrzymie, których, aksony budują drogi piramid owe;
6)    warstwa komórek wielokształtnych, złożona z gęsto rozmieszczonych neuronów różnego typu.

 

 

 

 

 

Kanal kregowy

Ściany kanału kręgowego i jamy czaszki są wyściełane łączno tkankowymi oponami mózgowordzeniowymi.

Obwodowy układ nerwowy składa się z 12 par nerwów czaszkowych i 31 par nerwów rdzeniowych. Wśród nerwów czaszkowych wyróżniamy kolejno:
I  nerw węchowy  unerwiający okolice węchowe błony śluzowej nosa;
II   nerw wzrokowy  rozpoczynający się w siatkówce oka i krzyżujący się częściowo w obrębie czaszki; III   nerw okoruchowy  zaopatrujący mięśnie gałki ocznej; IV  nerw bloczkowy  zaopatrujący mięsień skośny górny gałek    ocznych;
V  nerw trójdzielny  zaopatrujący czuciowa skórę twarzy, śluzówki
jamy ustnej i nosowej oraz zęby; ponadto unerwia ruchowo niektóre mięśnie trzewioczaszki, przede wszystkim mięśnie żwacze;
VI   nerw odwodzący  unerwia mięsień prosty boczny gałek ocznych;
VII   nerw twarzowy  unerwia czuciowe (smak) część języka i śluzówkę
jamy ustnej, ruchowo mięśnie mimiczne twarzy oraz   wydzielniczo
gruczoły łzowe, ślinianki i gruczoły Jamy nosowej;
VIII nerw statyeżnosłuchowy  część słuchowa przewodzi impulsy   powstałe w narządzie Cortiego, a część statyczna  Impulsy z   na
rządu równowagi;
U   nerw językowo gardłowy  unerwia ruchowo mięśnie biorące udział
w  połykania, wydzielniczo śliniankę przyuszną, a czuciowo
śluzówkę gardła, ucha środkowego i tylną, trzecią, trzecią część
języka;
X nerw błędny  unerwia ruchowo mięśnie podniebienia miękkiego, gardła i krtani, a także kontroluje czynności ruchowe i czuciowe oraz wydzielnicze skóry, narządów leżących w okolicy szyi, klatki piersiowej i jamy brzusznej (z wyjątkiem obszaru miednicy małej), układu krwionośnego; bierze udział w kontroli metabolizmu wewnątrzkomórkowego; XI nerw dodatkowy  unerwia niektóre mięśnie szyi i tułowia odpowiedzialne za ruchy całej głowy;

Koromozgowie

Jądrami podstawy kresomózgowia nazywa się skupiska istoty szarej leżące w głębi istoty białej półkul mózgowych. Należą tu: jądro ogoniaste, jądro soczewkowate (skorupa i gałka blada), przedmurze i ciało migdałowate. Jądro soczewkowate jest oddzielone od wzgórza torebką wewnętrzną. Przedmurze leży między jądrem soczewkowatym a korowym polem, wyspy i jest oddzielone od nich torebką zewnętrzną i torebką ostatnią. Od przodu, góry i tyłu jądro soczewkowa te jest otoczone przez jądro ogoniaste, tworząc wspólnie ciało prążkowane. Jądro migdałowate znajduje się w głębi płata skroniowego.

Ciało prążkowane jest głównym po zap iramid owym ośrodkiem kontroli ruchów. Współdziała ono z niskowzgórzem, jądrem czerwiennym, istotą czarną oraz jądrem brzusznym bocznym wzgórza. Jego czynność kontroluje kora mózgowa.
Ciało migdałowate jest częścią układu limbicznego i jest ściśle powiązane z podwzgórzem. Przedmurze ma łączność z ciałem migdałowatym, jak też przypuszczalnie ma połączenie z istotą czarną i skorupą.
Kora mózgowa jest utworzona przez istotę szarą, pokrywającą od zewnątrz półkule kresomózgowia. Wypustki neuronów tej warstwy tworzą istotę białą półkul. Część wypustek przebiega horyzontalnie, łącząc ze sobą obie półkule w postaci spoidła wielkiego (ciała modzelowatego) i spoidła przedniego.
W okresie płodowym część kory, znajdująca się pierwotnie na powierzchni półkul, ulega pofałdowaniu i wgłębieniu. Wytworzone są w ten sposób wyspa, hlpokamp i przegroda przezroczysta. Pozostała powierzchnia kory pokrywa się także bruzdami, z których najważniejsze to :
–    szczelina podłużna mózgu dzieląca kresomózgowie na dwie półkule,
–    szczelina poprzeczna mózgu oddzielająca półkule mózgu od     móżdżku (nie będąca bruzdą kory),
–    bruzda boczna oddzielająca płat czołowy i ciemieniowy od   skroniowego j w głębi tej szczeliny leży wyspa,
–    bruzda środkowa odgraniczająca płat czołowy od ciemieniowego,
–    bruzda ciemieniowopotyllczna oddzielająca płat ciemieniowy od potylicznego,
bruzda ostrogowa na wewnętrznej, przyśrodkowej powierzchni płata potylicznego .

TARCZYCA

Tarczyca produkuje kalcytoninę, biorącą udział w gospodarce wapniowofosforowej, oraz hormony zawierające jod (trójjodotyroninę i tyrokeynę), których głównym zadaniem jest kataliza reakcji utleniania i regulacja przemian metabolicznych.

–    parathormon, wytwarzany, przez przytarczyczni,
–    kalcytonina, wytwarzana .przez tarczycę,
–    dwuhydroksycholekalfeyferoł (czynna postać witaminy ) uzyskujący końcową postać chemiczną w nerce.
Głównym zadaniem p a r a t h o r m o p.  (PTH ) Jest zwiększenie ilości z jonizowanego wapnia. Występuje pod jego wpływem wzrost Ca
i obniżenie PO we krwi, hamowanie wydalania wapnia z moczem i
przyspieszenie wydalania jonów fosforanowych oraz uwalnianie z kości
odłożonego tam wapnia. Ponadto kontroluje on powstanie aktywnej
Dwuhydroksycholekalcyferol (DHD) powstaje z prowitaminy w skórze pod wpływem promieni ultrafioletowych lub dostaje się jako gotowa witamina z pokarmem. Jest wstępnie przerabiana w wątrobie, gdzie jest także magazynowana. Stąd w razie potrzeby przechodzi do nerek, w których uzyskuje właściwą postać chemiczną. DHD pobudza proces resorpcji wapnia z jelit i w słabym stopniu zwiększa resorpcję zwrotną wapnia i fosforanu w nerkach (cewki proksymalne). Na kość w zasadzie nie działa, lecz może (w dużych ilościach) spowodować niewielkie ich odwapnienie, przypuszczalnie przez uczulenie tkanki kostnej na działanie   PTH.