Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Synteza progestrogenu

Działając wspólnie z DH, pobudza syntezę progesteronu w ciałku żółtym, a u mężczyzn aktywuje spermatogenezę.I n t er me d y n ą (MSH) pobudza syntezę i odkładanie meianiny, barwnika nadającego ciemne zabarwienie skórze. Hamuje to działa . nie melatonina szyszynki oraz kortyzol i katecholaminy. Pod względem pochodzenia i czynnościowym nadnercze dzieli się na rdzeń i korę. Rdzeńnadnerczy jest pochodzenia ektodermalnego 1 Jest czynnościowo ściśle związany z układem nerwowym współczulnym. Wytwarzane są w rdzeniu hormony aminokwasowe, Kora nadnercza wytwarza sterydowe hormony, przy czym anatomicznie jest zbudowana z części (od zewnątrz) kłębkowatej, pasmowatej i siatkowatej.Regulacja uwalniania hormonów rdzenia nad n e r c za jest związana z czynnością układu nerwowego autonomicznego. Pobudzenie części sympatycznej układu wzmaga wydzielanie, a pobudzenie części parasympatycznej je hamuje. U człowieka hormonami rdzenia nadnercza jest głównie adrenalina (80$ wszystkich hormonów rdzenia), a także noradrenalina i dopamina. Hormony te są uwalniane w pobudzeniu podwzgórza (stresy), spełniając funkcję obronną w reakcji stresowej.