Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Czynnosci jader

Kontroluje on również czynność jąder ruchowych nerwów czaszkowych. Układ zstępujący kontroluje czynność ruchową rdzenia kręgowego, napięcie mięśni oraz czynność niektórych ośrodków autonomicznych. Hormonami nazywa się przekaźniki chemiczne, których zadaniem jest regulacja i scalanie czynności różnych narządów i tkanek, zapewniając stałość środowiska wewnętrznego i przejawy przystosowawcze. Pod względem miejsca wytwarzania dzieli się je na:- hormony gruczołowe wytwarzane w komórkach gruczołowych, skupionych w gruczołach dokrewnyoh;- hormony tkankowe, wytwarzane w komórkach gruczołowych rozrzuconych w narządzie lut tkance;- hormony miejscowe (autokoldy) wytwarzane przez różne komórki i działające bezpośrednio w pobliżu miejsca syntezy;Wytwarzanie hormonów jest regulowane na drodze nerwowej (układ autonomiczny), hormonalnej (przez tzw. hormony tropowe), oraz metabolicznej (sprzężenie zwrotne substratów regulowanych przez dany hormon) Ich działanie na komórki docelowe odbywa się bezpośrednio, przez wniknięcie do wnętrza komórki, lub pośrednio, działając na właściwości błony komórkowej lub na receptor błonowy. Powstający w receptorze drugi przekaźnik jest nośnikiem informacji hormonalnej we wnętrzu komórki.