Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Budowa czaszki

Od strony grzbietowej znajduje się blaszka czworacza z czterema wzgórkami czworaczymi (dwa przednie i dwa tylne). We wnętrzu śródmózgowia leżą ponadto jądra czerwienne, istota czarna, jądra nerwu okoruchowego i 17 bloczkowego oraz twór siatkowaty (przedłużenie; z rdzenia przedłużonego i mostu). Z jąder nerwów czaszkowych wychodzą odpowiednie nerwy przez dół międzykonarowy, z grzbietowej powierzchni śródmózgowie,śródmózgowie zawiera w swoim wnętrzu wodociąg, który jest kanałem łączącym komorę IV z komorą III. Przez tę część pnia mózgu przebiegają wszystkie drogi do środkowe zmierzające do wyższych pięter” mózgowia, Należą tu także pęczek grzbietowy i pęczek brzuszny łączące układ siatkowaty z podwzgórzem i układem limbicznym. Bo głównych dróg odśrodkowych, które przebiegają przez śródmózgowie, należą drogi korowordzeni owe , korowo jądrowe i korowo mostowe, a także drogi rozpoczynające się w jądrach czerwiennych i ciałach czworaczych.Móżdżek, leżący nad pniem mózgu, składa się z dwóch półkul i leżącego pod nimi robaka. Ze śródmózgowiem łączy się on konarami przednimi (ramiona łączące), z mostem konarami środkowymi (ramiona mostu), a z rdzeniem przedłużonym konarami dolnymi (ciała powrózkowat).Najstarsza część móżdżku (kłaczek, grudka i czopek) jest połączona z jądrami przedsionkowymi mostu. Część młodsza (przykłaczek, piramida i płat przedni) odbiera impulsy z rdzenia kręgowego. Najmłodsza, największa u człowieka część (płat środkowy) łączy się z korą. mózgu poprzez jądra mostu. W obrębie móżdżku znajdują się jądra, z których 3 leżą w półkulach (zębate, czopowate i kulkowate), w robaku (jądro wierzchu).