Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Osrodek mowy

Nadrzędny ośrodek mowy leży w polu styku akroniowociemieniowopotylicznego. Ośrodek ten poprzez wzgórze (poduszka) i przypuszczalnie poprzez włókna kojarzeniowe Istoty białej półkul koordynuje ozynność innych, podporządkowanych mu ośrodków mowy. Są nimi ośrodek artykulacyjny mowy i ośrodek ruchów pisarskich ręki, leżące przed zakrętem przedśrodkowym. Istnieje także powiązanie z ośrodkami czuciowymi mowy, tj. słuchowym mowy i wzrokowym mowy, leżące odpowiednio w płacie skroniowym i potylicznym .

Półkule mózgu są pokryte przez korę, w której wyróżnia «ię 6 warstw. Licząc od powierzchni, są to?

1) warstwa drobinowa, ułożona z dużej liczby włókien nerwowych o przeważnie poziomym przebiegu oraz komórki glebowe i nieliczne komórki nerwowej
2)    warstwa ziarnista, zewnętrzna, zawierająca gęsto ułożone komórki nerwowe, których, neuryty nie wychodzą poza obręb istoty szarej;
3)    warstwa piramidowa zewnętrzna, w której dominują luźno rozmieszczone komórki piramid owe o aksonach zstępujących do istoty białej .
4) warstwa ziarnista wewnętrzna, o gęsto rozmieszczonych komórkach nerwowych, których neuryty rozgałęziają się w obrębie istoty szarej;
5)    warstwa piramidowa wewnętrzna, zawierająca luźne rozmieszczone komórki piranidowe; część z nich to komórki olbrzymie, których, aksony budują drogi piramid owe;
6)    warstwa komórek wielokształtnych, złożona z gęsto rozmieszczonych neuronów różnego typu.