Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Monthly Archives: Marzec 2017

Osrodek mowy

Nadrzędny ośrodek mowy leży w polu styku akroniowociemieniowopotylicznego. Ośrodek ten poprzez wzgórze (poduszka) i przypuszczalnie poprzez włókna kojarzeniowe Istoty białej półkul koordynuje ozynność innych, podporządkowanych mu ośrodków mowy. Są nimi ośrodek artykulacyjny mowy i ośrodek ruchów pisarskich ręki, leżące przed zakrętem przedśrodkowym. Istnieje także powiązanie z ośrodkami czuciowymi mowy, tj. słuchowym mowy i wzrokowym mowy, leżące odpowiednio w płacie skroniowym i potylicznym .

Półkule mózgu są pokryte przez korę, w której wyróżnia «ię 6 warstw. Licząc od powierzchni, są to?

1) warstwa drobinowa, ułożona z dużej liczby włókien nerwowych o przeważnie poziomym przebiegu oraz komórki glebowe i nieliczne komórki nerwowej
2)    warstwa ziarnista, zewnętrzna, zawierająca gęsto ułożone komórki nerwowe, których, neuryty nie wychodzą poza obręb istoty szarej;
3)    warstwa piramidowa zewnętrzna, w której dominują luźno rozmieszczone komórki piramid owe o aksonach zstępujących do istoty białej .
4) warstwa ziarnista wewnętrzna, o gęsto rozmieszczonych komórkach nerwowych, których neuryty rozgałęziają się w obrębie istoty szarej;
5)    warstwa piramidowa wewnętrzna, zawierająca luźne rozmieszczone komórki piranidowe; część z nich to komórki olbrzymie, których, aksony budują drogi piramid owe;
6)    warstwa komórek wielokształtnych, złożona z gęsto rozmieszczonych neuronów różnego typu.

 

 

 

 

 

Synteza

Stymuluje syntezą kazeiny i aktywuje produkcję oraz wydzielanie mleka z gruczołu sutkowego. Ponadto metabolicznie naśladuje GH, leoz ze słabszym efektem. Czaszka człowieka stanowi naturalną ochronę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. U człowieka czaszka składa się z mózgoczaszki, która odpowiada za okrywanie mózgowia i narządów zmysłów, takich jak wzrok, dotyk, słuch, smak, węch i równowaga. Wiadomo, że jakby któryś z tych zmysłów nie był zabezpieczony, to od razu byłyby widoczne tego skutki. Czaszka, bardzo często widywana jest w zestawach pomoce dydaktyczne dla przedszkoli i dzieli się także na twarzoczaszkę, kiedyś nazywaną trzewioczaszką, która odpowiada za rusztowanie kostne dla przedniej części przewodu pokarmowego i oddechowego. Oczywiście mózgoczaszka i twarzoczaszka dzielą się na inne kości. Mózgoczaszka składa się z kości czołowej, ciemieniowej, która u noworodków jest bardzo delikatna, potylicznej, klinowej i skroniowej. Trzewioczaszka składa się z kości czaszki twarzowej, z kosteczek słuchowych, nosowych itp. Czaszka zbudowana jest z wielu elementów, są one jednak niezbędne do tego aby człowiek mógł prawidłowo funkcjonować. Każdy, nawet najmniejszy uraz czaszki jest dla człowieka szczególnie niebezpieczny.