Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Termoreceptory

Istnieją też podstawy do przypuszczeń, o że w narządach wewnętrznych znajdują się termoreceptory. zczególnie ważnym rodzajem czucia trzewnego jest interoceptywne czucie bólu. Pozwala ono zlokalizować miejsce wpływu bodźca bólowego. Czucie to jest sprzężone z nadmierną wrażliwością określonego obszaru skórnego (przeczulica) oraz z wzmożonym napięciem mięśni związanych z tym obszarem. Istnieje wyraźne powiązanie powyższych odruchów trzewno skórnego i trzewno mięśniowego z metamerycznym ułożeniem poszczególnych elementów biorących udział w odruchu.W układzie nerwowym człowieka wyróżnia się część obwodową (nerwy, zwoje i sploty) oraz część centralną,(rdzeń kręgowy i mózgowie). Wchodzące w skład części centra3.nej mózgowie dzieli się na mózg i móżdżek. W skład mózgu wchodzi tyłomózgowie (most i rdzeń przedłużony) i śródmózgowie, tworząc razem pień mózgu, oraz międzymózgowie i kresomózgowie (półkule mózgu), obejmowane wspólną nazwą przodomózgowia. obrębie ośrodkowego układu nerwowego istnieje system komór i kanałów wypełnionych płynem mózgowordzeniowym. Płyn ten znajduje się także na zewnątrz układu, wypełniając kanał kręgowy i jamę czaszki.