Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

TARCZYCA

Tarczyca produkuje kalcytoninę, biorącą udział w gospodarce wapniowofosforowej, oraz hormony zawierające jod (trójjodotyroninę i tyrokeynę), których głównym zadaniem jest kataliza reakcji utleniania i regulacja przemian metabolicznych.

–    parathormon, wytwarzany, przez przytarczyczni,
–    kalcytonina, wytwarzana .przez tarczycę,
–    dwuhydroksycholekalfeyferoł (czynna postać witaminy ) uzyskujący końcową postać chemiczną w nerce.
Głównym zadaniem p a r a t h o r m o p.  (PTH ) Jest zwiększenie ilości z jonizowanego wapnia. Występuje pod jego wpływem wzrost Ca
i obniżenie PO we krwi, hamowanie wydalania wapnia z moczem i
przyspieszenie wydalania jonów fosforanowych oraz uwalnianie z kości
odłożonego tam wapnia. Ponadto kontroluje on powstanie aktywnej
Dwuhydroksycholekalcyferol (DHD) powstaje z prowitaminy w skórze pod wpływem promieni ultrafioletowych lub dostaje się jako gotowa witamina z pokarmem. Jest wstępnie przerabiana w wątrobie, gdzie jest także magazynowana. Stąd w razie potrzeby przechodzi do nerek, w których uzyskuje właściwą postać chemiczną. DHD pobudza proces resorpcji wapnia z jelit i w słabym stopniu zwiększa resorpcję zwrotną wapnia i fosforanu w nerkach (cewki proksymalne). Na kość w zasadzie nie działa, lecz może (w dużych ilościach) spowodować niewielkie ich odwapnienie, przypuszczalnie przez uczulenie tkanki kostnej na działanie   PTH.