Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Rozne hormony

Przypuszczalnie dla każdego hormonu wydzielanego w przysadce mózgowej istnieje w podwzgórzu oddzielny zespół liberyna statyna. Ich wzajemna równowaga warunkuje odpowiedni poziom uwalnianego w przysadce hormonu. Chemicznie dotąd zidentyfikowano:
– tyreoliberynę (TRH) uwalniającą hormon tyreotropowy,
– gonadoliberynę (ifi / FSHRS) uwalniającą hormon folikulotropowy i hormonluteinizu jacy,
– somatostatynę (SRIF) hamującą uwalnianie hormonu wzrostowego.
Są jednak dane doświadczalne wskazujące, że w układzie neurosekrecyjnym podwzgórza u człowieka wydzielane są jeszcze:
– kortykoliberyna (CRH) uwalniająca hormon adrenokortykotropowy,
– sona to liberyna (GHRH) uwalniająca hormon wzrostowy,
– liberyna hormonu me lano tropowego (MSHRE) uwalniająca ten hormon, zwana też melanoliberyną,
– statyna prolaktyny (PE?) hamująca uwalnianie hormonu prolaktyny.

Jako hormony docelowe wytwarzane są w podwzgórzu hormon antydiuretyczny (ADH) i oksytocyna (oi).
Hormon antydiuretyczny (ADH. zwany też wazopresyną, VP) jest wydzielany stale w pewnych ilościach. Jest on wytwarzany w kompleksie z neurofizyną i dopiero jego odłączenie pod wpływem Ca umożliwia rozwinięcie działalności hormonalnej. Bodźcem powodującym wydzielanie ADH są: wzrost ciśnienia osmotycznego we krwi i w płynie mózgowordzeniowym, zmniejszenie objętości krwi i ciśnienia tętniczego, angiotensyna II, czynniki stresowe, jprostaglandyny. Zmiany ciśnienia osmotycznego są rejestrowane przez osmodetektory jąder nadwzrokowych podwzgórza, a zmiany objętości krwi przez wolumoreoeptory układu krążenia.