Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Nerwy

XII nerw pod językowy unerwia mięśnie języka oraz niektóre mięśnie krtani, umożliwiając ruchową akcję połykania i mówienia. eurony, których wypustki tworzą częścią czuciową nerwów czaszkowych, są położone w zwojach leżących poza ośrodkowym układem nerwowym. Są one analogiczne do zwojów międzykręgowych nerwów rdzeniowych. Włókna czuciowe zdążają do jąder czuciowych. Neurony nerwów ruchowych leżą w jądrach ruchowych mózgowia. Włókna spełniające funkcję wydzielniczą trzewnoczuciową i trzewnoruchową wychodzą z neuronów układu autonomicznego . erwy rdzeniowe zawierają włókna czuciowe, ruchowe i wegetatywne (przywspółczulne lub współczulne). Unerwiają zgodnie z zasadami metamerii (odcinkowej, segmentalnej budowy) kończyny i poszczególne rejony tułowia. Nerw rdzeniowy łączy się z rdzeniem kręgowym dwoma korzonkami grzbietowym (czuciowym) i brzusznym (ruchowym). Wśród nerwów rdzeniowych wyróżnia się 8 par szyjnych, 12 par piersiowych, 5 par lędźwiowych, 5 par krzyżowych i 1 parę guziczną (ogonową).