Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Koromozgowie

Jądrami podstawy kresomózgowia nazywa się skupiska istoty szarej leżące w głębi istoty białej półkul mózgowych. Należą tu: jądro ogoniaste, jądro soczewkowate (skorupa i gałka blada), przedmurze i ciało migdałowate. Jądro soczewkowate jest oddzielone od wzgórza torebką wewnętrzną. Przedmurze leży między jądrem soczewkowatym a korowym polem, wyspy i jest oddzielone od nich torebką zewnętrzną i torebką ostatnią. Od przodu, góry i tyłu jądro soczewkowa te jest otoczone przez jądro ogoniaste, tworząc wspólnie ciało prążkowane. Jądro migdałowate znajduje się w głębi płata skroniowego.

Ciało prążkowane jest głównym po zap iramid owym ośrodkiem kontroli ruchów. Współdziała ono z niskowzgórzem, jądrem czerwiennym, istotą czarną oraz jądrem brzusznym bocznym wzgórza. Jego czynność kontroluje kora mózgowa.
Ciało migdałowate jest częścią układu limbicznego i jest ściśle powiązane z podwzgórzem. Przedmurze ma łączność z ciałem migdałowatym, jak też przypuszczalnie ma połączenie z istotą czarną i skorupą.
Kora mózgowa jest utworzona przez istotę szarą, pokrywającą od zewnątrz półkule kresomózgowia. Wypustki neuronów tej warstwy tworzą istotę białą półkul. Część wypustek przebiega horyzontalnie, łącząc ze sobą obie półkule w postaci spoidła wielkiego (ciała modzelowatego) i spoidła przedniego.
W okresie płodowym część kory, znajdująca się pierwotnie na powierzchni półkul, ulega pofałdowaniu i wgłębieniu. Wytworzone są w ten sposób wyspa, hlpokamp i przegroda przezroczysta. Pozostała powierzchnia kory pokrywa się także bruzdami, z których najważniejsze to :
–    szczelina podłużna mózgu dzieląca kresomózgowie na dwie półkule,
–    szczelina poprzeczna mózgu oddzielająca półkule mózgu od     móżdżku (nie będąca bruzdą kory),
–    bruzda boczna oddzielająca płat czołowy i ciemieniowy od   skroniowego j w głębi tej szczeliny leży wyspa,
–    bruzda środkowa odgraniczająca płat czołowy od ciemieniowego,
–    bruzda ciemieniowopotyllczna oddzielająca płat ciemieniowy od potylicznego,
bruzda ostrogowa na wewnętrznej, przyśrodkowej powierzchni płata potylicznego .