Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Kanal kregowy

Ściany kanału kręgowego i jamy czaszki są wyściełane łączno tkankowymi oponami mózgowordzeniowymi.

Obwodowy układ nerwowy składa się z 12 par nerwów czaszkowych i 31 par nerwów rdzeniowych. Wśród nerwów czaszkowych wyróżniamy kolejno:
I  nerw węchowy  unerwiający okolice węchowe błony śluzowej nosa;
II   nerw wzrokowy  rozpoczynający się w siatkówce oka i krzyżujący się częściowo w obrębie czaszki; III   nerw okoruchowy  zaopatrujący mięśnie gałki ocznej; IV  nerw bloczkowy  zaopatrujący mięsień skośny górny gałek    ocznych;
V  nerw trójdzielny  zaopatrujący czuciowa skórę twarzy, śluzówki
jamy ustnej i nosowej oraz zęby; ponadto unerwia ruchowo niektóre mięśnie trzewioczaszki, przede wszystkim mięśnie żwacze;
VI   nerw odwodzący  unerwia mięsień prosty boczny gałek ocznych;
VII   nerw twarzowy  unerwia czuciowe (smak) część języka i śluzówkę
jamy ustnej, ruchowo mięśnie mimiczne twarzy oraz   wydzielniczo
gruczoły łzowe, ślinianki i gruczoły Jamy nosowej;
VIII nerw statyeżnosłuchowy  część słuchowa przewodzi impulsy   powstałe w narządzie Cortiego, a część statyczna  Impulsy z   na
rządu równowagi;
U   nerw językowo gardłowy  unerwia ruchowo mięśnie biorące udział
w  połykania, wydzielniczo śliniankę przyuszną, a czuciowo
śluzówkę gardła, ucha środkowego i tylną, trzecią, trzecią część
języka;
X nerw błędny  unerwia ruchowo mięśnie podniebienia miękkiego, gardła i krtani, a także kontroluje czynności ruchowe i czuciowe oraz wydzielnicze skóry, narządów leżących w okolicy szyi, klatki piersiowej i jamy brzusznej (z wyjątkiem obszaru miednicy małej), układu krwionośnego; bierze udział w kontroli metabolizmu wewnątrzkomórkowego; XI nerw dodatkowy  unerwia niektóre mięśnie szyi i tułowia odpowiedzialne za ruchy całej głowy;