Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Hormony tkankowe

Hormony te należą do grupy hormonów tkankowych. Głównie są wytwarzane w komórkach aparatu przykłębuazkowego nefronu. Oprócz DHD do hormonów nerkowych zaliczamy głównie reninę, prostaglandyny i erytropoetynę.R e n i n a. Jest właściwie enzymem proteolitycznym (rozkładającym białko). {p przedostaniu się do krwi działa na angiotensynogen (globulina we frakcji alf a2) wytwarzając angiotonzynę . Substancja ta przekształca się w angiotonzynę II przez odłączenie od niej 2 aminokwasów pod wpływem konwertyny. Angiotenzyna wywołuje silny skurcz naczyń tętniczych, podnosi.ciśnienie tętnicze oraz pobudza syntezę i uwalnianie aldosteronu. Działa miejscowo (w warunkach fizjologicznych), regulując ukrwienie i filtrację w kłębuszku nerkowym. Wydzielanie reniny pobudza noradrenalina, natomiast jony potasu hamują ten proces.Prostaglandyny. Są pewną grupą nienasyconych kwasów tłuszczowych (głównie kwas arachidowy) i są wytwarzane we wszystkich komórkach organizmu. W aparacie przykłębuszkowym jest wytwarzany typ PGE2 który silnie rozszerza naczynia krwionośne, działając w tym względzie antagonistycznie do angiotensyny i katecholamin. Wraz z tymi ostatnimi bierze udział w regulacji przepływu krwi przez nerki i filtracji w kłębuszku nerkowym. Ponadto hamuje resorpcję zwrotną sodu w kanaliku krętym bliższym. rytropoetyna. Jej uwalnianie jest stymulowane przez niedotlenienie, niezależnie od przyczyn jego powstawania. Głównym jej zadaniem jest nadzorowanie różnicowania się komórek macierzystych szpiku kostnego z wytworzeniem erytroblastów.