Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Hormony

Są też bezpośrednie powiązania z określonymi ośrodkami niektórych miejsc wytwarzania hormonów, jak na przykład układu neurosekrecyjnego podwzgórza z ośrodkami motywacyjnymi lub szyszynki z analizatorem wzroku. Hormonalna regulacja polega na działaniu hormonów wytwarzanych w innym miejscu na czynność wydzielniezą układu hormonalnego. Najważniejsze znaczenie regulacyjne ma tu układ neurosekrecyjny podwzgórza na przysadkę mózgową oraz hormony tropowe przysadki mózgowej. Regulacja metaboliczna odbywa się przez wpływ substratów metabolicznych na czynność hormonalną gruczołu, który zazwyczaj dany roces metaboliczny kontroluje. Przykładem może być wpływ glukozy na wydzielanie insuliny i glukagonu trzustki. echanizm działania hormonów zależy od zdolności penetracji do wnętrza komórki. W związku z tym wyróżnia się wpływ na syntezę kwasów nukleinowych i białek (w tym enzymów), wpływ na właściwości błony komórkowej (przepuszczalność, polaryzację i transport błonowy), wpływ za pośrednictwem drugiego przekaźnika wytwarzanego w receptorze błonowym. W jądrach nadwzrokowym i przykomorowym oraz w innych miejscach podwzgórza znajdują się komórki neurosekrecyjne wytwarzające hormony; Syntetyzowane są tu hormony pobudzające (liberyny) i hamujące (statyny) czynność wydzielniczą przysadki mózgowej oraz hormony docelowe, które aksonami komórek neurosekrecyjnyoh dostają się do tylnej części przysadki mózgowej, gdzie są uwalniane do krwi;