Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Efekt metaboliczny

Oprócz efektów metabolicznych adrenalina wywołuje skurcz małych tętnic i tętniczek, podwyższając opór obwodowy krążenia, ciśnienie tętnicze. W mięśniach, wątrobie i w krążeniu wieńcowym działanie adrenaliny prowadzi do rozszerzenia tętniczek. Ponadto rozluźnia mięśnie gładkie ścian przeprzewodu pokarmowego, oskrzeli, pecberaa moczowego i moczowodów, z równoczesnym zwiększeniem napięcia zwieraczy tych narządach. Ha mięsień sercowy działa pobudzająco, przyspieszając akcję skurczową. Noradrenalina wykazuje podobne działanie jak adrenalina, lecz ogranicza się głównie do naczyń krwionośnych. Na inne narządy i tkanki wpływa słabo. Na serce nie wykazuje działania. Wzrost oporów krążeniowych po noradrenalinie może jednak z czasem powodować zwolnienie, akcji skurczowej serca. ziałalność kory nadnercza podlega kontroli ACTH przysadki, który wzmaga w niej zawartość cholesterolu i przyspiesza sterydogenezę. Hormony kory nadnercza dzielą się na mineralokortykoidy, wytwarzane w strefie kłębkowatej, glikokertykoidy ze strefy pasmowa tej oraz hormony płciowe (w niewielkich ilościach) syntetyzowane w strefie siatkowatej. Wszystkie te hormony powstają ze wspólnej substancji wyjściowej, jaką jest cholesterol. ajważniejszym przedstawicielem mineralekortykeidów jest a i d os t e r o n. Jego uwalnianie wzmaga się pod wpływem wzrostu we krwi angiotenzyny II, podwyższeniu jonów wapnia i obniżeniu jonów sodu w płynach tkankowych oraz pod wpływem zmniejszania objętości krwi i płynu zewnątrzkomórkowego.