Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Uklad krazenia

W układzie krążenia zwiększa przewodnictwo w mięśniu sercowym, zwiększa pojemność minutową i objętość skurczową serca, rozszerza naczynia wieńcowe i tętniczki krążenia dużego (zmniejszenie oporu obwodowego krążenia); Hamuje perystaltykę jelit oraz wydzielania soku żołądkowego i trzustkowego, pobudza wydzielanie żółci i soku jelitowego.Wydzielanie insuliny jest pobudzane zwiększaniem glukozy i innych monosacharydów we krwi, zwiększeniem wolnych kwasów tłuszczowych, aminokwasów oraz metabolitów cyklu kwasów trójkąrboksylowych (Krebsa). Przyspiesza wydzielanie insuliny także zwiększona produkcja GH, glikokortykoidów, adrenaliny, glukagonu oraz sekretyny i cholecystokininy przewodu pokarmowego.Insulina powoduje w przemianach węglowodanowych intensyfikację syntezy glikogenu w wątrobie z równoczesnym hamowaniem glukoneogenezy. Glukoza w wątrobie jest także zamieniana pod wpływem insuliny na kwasy tłuszczowe i odkładana w postaci tłuszczu zapasowego w tkankach. Ułatwia przechodzenie glukozy przez głonę komórkową i uaktywnia enzymy, prowadząc do jej zużycia w komórce (wpływ na przepuszczalność błony komórkowej nie występuje w wątrobie, jelitach, nerce i komórkach nerwowych). Zwiększa wychwytywanie przez komórki wolnych aminokwasów, pobudza syntezę BHA i biosyntezę białek. Somatostatyna wytwarzana przez komórki D trzustki jest identyczna ze somatoetatyną podwzgórzową i ma podobne działanie hamujące hormon wzrostowy (GH).