Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Istota szara

W rogach tylnych istoty szarej znajdują się jądra czuciowe utworzone przez ciała II rzędowych neuronów czuciowych (neurony Rzędowe leżą w zwojach międzykręgowych). W części pośredniej (rogach bocznych) leżą jądra układu autonomicznego, natomiast w rogach jądra ruchowe. W sznurach tylnych istoty białej znajdują się drogi dośrodkowe (biegnące do mózgowia) sznurach bocznych i przednich drogi zarówno dośrodkowe, jak i odśrodkowe. Oprócz dróg łączących się z mózgowiem w rdzeniu kręgowym znajdują się ołączenia między poszczególnymi segmentami. Powyżej rdzenia przedłużonego znajduje się most odgraniczony od rdzenia bruzdą na powierzchni brzusznej. Z bruzdy tej wychodzą nerwy czaszkowe: 71 odwodzący, 711 twarzowy i 7111 statyczno słuchowy. Ponadto, w środkowej części powierzchni brzusznej wychodzi nerw trójdzielny; Od bocznych powierzchni mostu odchodzą konary środkowe (ramiona mostu), które są połączeniem z móżdżkiem. Grzbietowa powierzchnia mostu tworzy górną część dna komory .Przez most przebiegają drogi zstępujące, które biorą początek w wyższych piętrach układu nerwowego. Najważniejsze z nich to drogi: Przez most biegną także liczne drogi dośrodkowe, zktórych tu się rozpoczynają wstęgi boczna biorąc początek w jądrach ślimakowych i czworobocznym. Bo przodu od mostu leży środaó ego wie. Jego część brzuszną tworzą konary mózgu, pomiędzy którymi znajduje się dół międzykonarowy.