Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Uklad limbiczny

W ośrodkowym układzie nerwowym wyróżnia się czynnościowo układ limbiczny i układ siatkowaty.
Układ limbiczny składa się z ciała migdałowatego, przegrody przezroczystej, zakrętu obręczy, hipokampa, wyspy oraz sąsiadujących z nią okolic kory płata skroniowego i zakrętów oczodołowych. Niektórzy do układu limbicznego zaliczają jeszcze inne struktury korowopodkorowe, a także struktury międzymózgowia i
pnia mózgu, co jednak nie wydaje się być funkcjonalnie słuszne.

Zasadniczym zadaniem układu limbicznego jest kontrola czynności podwzgórza i nadanie reakcjom z ośrodków motywacyjnych ładunku emocjonalnego. Układ ten bierze także udział w tworzeniu pamięci świeżej i trwałej oraz w regulacji wzbudzenia neuronów kory mózgowej.
Układ siatkowaty jest położony w pniu mózgu i międzymózgowiu. Jego zasadniczymi składowymi sąs twór siatkowaty, istota szara środkowa (śródmózgowie), miejsce sinawe (rdzeń przedłużony), jądro śródmiąższowe, jądro Darkschewitscha i okolice pokrywy (śródmózgowie). Ponadto do układu siatkowatego zalicza się nieswoisty układ wzgórzowy, zwany także układem, rekrutującym .

Pod względem czynnościowym układ siatkowaty dzieli się na:
– wstępujący, złożony z części pobudzającej i hamującej; jego główną częścią jest układ rekrutujący wzgórza;
– zstępujący, złożony z części pobudzającej i hamującej.
Zadaniem układu wstępującego jest nieswoiste przewodzenie impulsów dośrodkowych (czuciowych), które w ten sposób docierają do różnych ośrodków korowych, a nie tylko do jednego, pobudzanego drogami swoistymi.