Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Pokarm

Głównym pokarmem organizmów cudzożywnych jest woda wraz z wszelkimi znajdującymi się z nią elementami struktury cząsteczkowej. Grupa związków organicznych pokrywa zapotrzebowanie organizmu na substancje energetyczne, budulcowe, zapasowe i regulatorowe. Węglowodany są zwykle pobierane w postaci złożonych polisacharydów, głównie skrobi i glikogenu, których rozkład w przewodzie pokarmowym zachodzi stosunkowo łatwo, w przeciwieństwie do celulozy, która jako składnik wielu pokarmów, przez większość heterotrofów nie jest trawiona w ogóle, podobnie jak chityna. Białka znajdują się w pokarmach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i są niezbędnym źródłem aminokwasów do budowy różnych nowych tkanek i odnowy starych. Te aminokwasy, które są syntetyzowane przez komórki zwierzęce, nazywamy endogennymi, na przykład glicyna, alanina. Aminokwasy, których komórki nie potrafią syntetyzować, nazywamy egzogennymi. Są one jak na przykład fenyloalanina, izoleucyna czy metionina niezbędnym składnikiem pokarmu heterotrofa. Tylko pokarmy pochodzenia zwierzęcego zawierają białka pełnowartościowe, ponieważ zbudowane Sącze wszystkich niezbędnych aminokwasów wykorzystywanych prze organizm.