Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Podsumowanie

Poznaliśmy kilka używek. Możemy je podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to używki bezpieczne. W tej grupie umieścimy oczywiście herbatę oraz kawę. Te środki bowiem nie uzależniają i nie mają negatywnego wpływu na nasz organizm. Chyba, że oczywiście przesadzimy z ilością tego napoju, ale musimy to zrobić w znaczący sposób. Druga grupa, to używki niebezpieczne. Tą grupę możemy podzielić na dwie podgrupy. Pierwsza z nich to używki wyjątkowo niebezpieczne oraz szkodliwe. Należą do nich oczywiście narkotyki, które są obecnie najgorszym tworem człowieka, które powodują codziennie śmierć ludzi oraz ich uzależnienie. Druga podgrupa to używki niebezpieczne pod określonymi warunkami. Ponieważ zarówno papierosy jak i alkohol jeśli stosujemy w odpowiednich ilościach nie zaszkodzą nam. Jednak jeśli przesadzimy maja one bardzo negatywny wpływ. Papierosy są tego idealnym przykładem, ponieważ uzależniają najsilniej. Jeśli chodzi o alkohol to zależy człowieka, bo jedni mogą się od czasu do czasu upić i nic im nie będzie. Natomiast innych to wciąga i z dnia na dzień stają się alkoholikami.