Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Więcej »

 

Przyczyny depresji

Depresja pojawia się z przyczyny zaburzeń podstawowych procesów biochemicznych, psychicznych i społecznych w rozwoju człowieka.
1. Przyczyny biochemiczne – jeśli człowiek ma dobrze funkcjonować umysłowo, nie może dochodzić do żadnych zaburzeń płynów mózgowych zwanych „ neuroprzekaźnikami. Ich zaburzenia prowadzić mogą do stanów depresyjnych. Do najważniejszych trzech neoruprzekaźników należą: serotonina (wpływa na nasz nastój i ocenę świadomości – jest antydepresyjnym neuroprzekaźnikiem), noradrenalina (bliska znajoma adrenaliny, odpowiada za wolę walki, instynkt samozachowawczy) oraz dopamina (zmniejszona lub zwiększona jej ilość, może doprowadzić do wielu przewlekłych chorób).
2. Przyczyny społeczne. – depresje mogą wyniknąć jak najbardziej podczas problemów społecznych z którymi nie potrafimy sobie poradzić a do których należą takie jak: poród, śmierć bliskiej nam osoby, problemy finansowe, problemy w pracy, wszelkie sytuacje związane z napięciem nerwowym i stresem
3. Przyczyny psychologiczne – jedną z przyczyn psychologicznych może być i jest często utrata poczucia własnej wartości, co jest bezpośrednio związane z zakompleksieniem danej osoby. Inną taką przyczyną może być negatywne postrzeganie świata i relacji międzyludzkich. Do depresji może prowadzić także poczucie winy, strach przed porzuceniem, czy też odrzuceniem.
4. Inne przyczyny. – przyczyny wywołujące duże skoki hormonalne, może ot być związane z porodem lub poronieniem, wszelkie sytuacje napięcia stresowego i hormonalnego.